Zuid44

Grafisch ontwerp Advertising Webdesign In- & Outdoor design

1

Lees onze disclaimer a.u.b. goed door.

Met het openen, doorbladeren en/of het downloaden van informatie van deze website betekent dat u akkoord gaat met de hierna omschreven gebruiksvoorwaarden.

Het gebruik van onze website
De informatie op onze website wordt door ons met  zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd niet volledig en/of onjuist is.

Zuid44 sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door of in wat voor opzicht dan ook verband houdt met het gebruik van deze website.

Zuid44 is tevens niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Intellectuele eigendomsrechten
Zuid44 behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie en afbeeldingen. Het is niet toegestaan informatie en afbeeldingen op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuid44. U mag deze informatie wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

aanpassingen op website en disclaimer
De getoonde informatie op deze website wordt regelmatig vernieuwd en/of aangepast. Zuid44 behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen op de site en in deze disclaimer met onmiddellijke ingang en zonder enige melding hiervan door te voeren. Het is daarom raadzaam om deze disclaimer regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright 2017. Zuid44